הנחייה קבוצתית

בדיוק כפי שמשחק כדורסל קבוצתי נראה שונה לחלוטין ממשחק אחד על אחד, כך גם עבודה בקבוצות היא עבודה שיודעת לייצר ערכים טיפוליים שאין שום אפשרות למצוא בטיפול הפרטני – הדינמיקה, האינטראקציה החברתית, חלוקת האחריות, התמיכה ההדדית, ההיתקלויות, חובת התקשורת כתנאי להתקדמות, ולא פחות מכך, גם יכולתו של המאמן לבחון כל שחקן ושחקן במגוון רחב הרבה יותר של מצבים ואתגרים – כל אלה הופכים את העבודה הקבוצתית למרחב ייחודי ורב עוצמה, במיוחד בהינתן הפונקציה המקצועית של הנחייה קבוצתית שמנהלת הכל.

מהי הנחייה קבוצתית?

קבוצה מונחית היא התארגנות של קבוצת אנשים סביב מטרה משותפת, שהשגתה מבוססת על האינטראקציה בין חברי הקבוצה לבין עצמם ועל הנחייה קבוצתית של מנחה הקבוצה. קבוצה מונחית יכולה להתגבש סביב מטרות כדוגמת שיפור מיומנויות ויכולות למידה, צמיחה אישית, תמיכה, מניעה וטיפול רגשי/ אישיותי/ חברתי/ התנהגותי. ועדיין, קבוצות חברתיות היא תופעה טבעית וכל אדם במסגרת שגרת חייו לוקח חלק כחבר בקבוצות שונות בחיי היום יום שלו. היכולת של קבוצה חברתית לחתור למטרה משותפת תלויה בראש ובראשונה בפונקציית ההנחיה, קרי באיש מקצוע שמכווין את הקבוצה ומנהל את הדינמיקה הקבוצתית עם הפנים קדימה לקראת המטרה. הנחייה קבוצתית הוא תחום מקצועי שמבוסס על ידע מקצועי מתמחה ועל ארגז כלים עשיר ומגוון ממנו יכול מנחה הקבוצה לבחור וליישם שורה של כלים טיפוליים בהתאם למאפייני הקבוצה, חבריה ומטרתה.

 

בחירת טיפול קבוצתי ובחירת הקבוצה

בהחלטה על נטילת חלק בתהליך של טיפול קבוצתי, חשוב מן הסתם לקבל קודם כל את ההחלטה ללכת בכיוון הקבוצתי, שיודע להציע מגוון רחב של יתרונות על פני הטיפול הפרטני. בהמשך לכך, יש גם לבחור את הקבוצה עצמה על פי מאפייניה, על פי מטרתה ועל פי הגורם המקצועי שמנחה אותה – שני תנאים סובייקטיביים וחשובים להצלחת הטיפול.

מרכז בר מיישם שורה של מתודולוגיות טיפול קבוצתיות לילדים, מבוגרים וכלל המשפחה, במטרה לספק מרחבים תומכים ובריאים להתמודדות עם אתגרי חיים מגוונים. פרטים נוספים על אופן ההצטרפות לקבוצות הטיפוליות שלנו, תוכלו למצוא באתר האינטרנט של המרכז ובשיחת טלפון למספר 03-9621113.